1
INSCENIZACJA  WIERSZY  JULIANA  TUWIMA
w  oddziałach  przedszkolnych  3-latków  i  4-latków
w  wykonaniu  uczniów  Publicznego  Gimnazjum  w  Jeżowem
pod  kierownictwem  Pani  Teresy  Komsy


27.05.2013
4
Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima Wiersze Tuwima
Wiersze Tuwima Wiersze Tuwima
5
W górę
Strona główna
6