1
WIOSENNY  TYDZIEŃ  PROMOCJI  ZDROWIA
pod  hasłem:  Pij  mleko,  jedz  owoce  i  jarzyny  -  tam  mieszkają  witaminy

Tydzień Promocji Zdrowia

16 - 20 marzec 2015

4
KOMPOZYCJE  Z  WARZYW  I  OWOCÓW
WYKONANE  PRZEZ  UCZNIÓW
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
                                                                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  J. Rej

PODSUMOWANIE  TYGODNIA  PROMOCJI  ZDROWIA
20.03.2015
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
Tydzień Promocji Zdrowia
                                                                                                                                                                                                  Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6