1
POCZTA  WALENTYNKOWA
zorganizowana  przez  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  i  IV-VI
pod  kierunkiem  Pani  Haliny  Sitarz  i  Pani  Małgorzaty  Poisel
4
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
Poczta walentynkowa
5
W górę
Strona główna
6