1
POCZTA  WALENTYNKOWA
zorganizowana  przez  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  i  IV-VI
wraz  z  opiekunami  Panią  Anną  Głuszak  i  Panią  Małgorzatą  Poisel
4
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki
Walentynki
Walentynki
Walentynki
                                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6