1
AKADEMIA  WALENTYNKOWA
zorganizowana  przez  Samorząd  Uczniowski  klas  I-III  i  IV-VI
wraz  z  opiekunami  Panią  Haliną  Kozak,  Panią  Agnieszką  Wieczerzak  i  Panem  Jackiem  Rejem

12.02.2016
4
Walentynki
Walentynki
Walentynki
Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki
Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki
Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
Walentynki Walentynki
                                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  A. Sekulska

POCZTA  WALENTYNKOWA
Walentynki Walentynki
                                                                                                                                                                                              Autor  zdjęć:  H. Kozak
5
W górę
Strona główna
6