1
AKADEMIA  Z  OKAZJI  ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH
przygotowana  przez  uczniów  ze  Szkolnego  Koła  Caritas
pod  kierownictwem  Pani   Haliny  Kobylarz  i  Pani   Marii  Cisek

        „Zmartwychwstał  Pan -  Alleluja! - 
to  motto  przewodnie  akademii  zorganizowanej  okazji  zbliżających  się  świąt  Wielkiej  Nocy.

            W  uroczystym  spektaklu  wzięli  udział  uczniowie  Szkolnego  Koła  Caritas, 
którzy  zaprezentowali  część  artystyczną  zawierającą  przede  wszystkim  elementy  religijne. 
Uroczysty  nastrój  wprowadzono  poprzez  przedstawienie  Ostatniej  Wieczerzy, 
odczytanie  Ewangelii  (Łk  24)  i  odśpiewanie  pieśni  wielkanocnych. 
Pojawiła  się  również  część  dotycząca  zwyczajów  i  obyczajów  światecznych. 

12.04.2017 r.
4
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy

Rozdanie  nagród  uczniom  za  udział  w  Szkolnym  Konkursie  Ortograficznym
dla  klas  I-III  i  IV-VI

Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy
Akademia z okazji świąt Wielkiej Nocy

                                                                                                                                                                                                      Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6