1
WIELKIE  CZYTANIE
w  ramach  Światowego  Tygodnia  Działań  na  rzecz  walki  z  analfabetyzmem

ZAPROSZENI  GOŚCIE
Pan  Krzysztof  Krawiec  -  Wicestarosta  Powiatu  Niżańskiego
Pan  Wiesław  Łach  -  Wicewójt  Gminy  Jeżowe
Pan  Ryszard  Mścisz  -  pisarz,  krytyk,  poeta
przeczytali  nam  fragmenty  swoich  ulubionych  książek
4
Wielkie CzytanieWielkie Czytanie
Wielkie CzytanieWielkie Czytanie
Wielkie CzytanieWielkie Czytanie
5
W górę
Strona główna
6