1
WIZYTA  PANI  ZOFII  DASZUTY  - 
WNUCZKI  RUDOLFA  BAUMBERGERA
KIEROWNIKA  SZKOŁY  W  LATACH  1923-1946 
20-21.09.2011 r.
4
W  Leśniczówce  u  Pani  Zofii  Łysiak
Wizyta  w  Centrum  Wikliniarstwa  w  Rudniku  nad  Sanem
Wizyta Pani Z. Daszuty
Wizyta Pani Z. Daszuty
Wizyta  w  Centrum  Wikliniarstwa  w  Rudniku  nad  Sanem
Podarunek  Gościa  dla  ucznia  naszej  szkoły
Wizyta Pani Z. Daszuty
Wizyta Pani Z. Daszuty
Spotkanie  z  pracownikami  naszej  szkoły
Wizyta Pani Z. Daszuty
Wizyta Pani Z. Daszuty
Wizyta Pani Z. Daszuty
Wizyta Pani Z. Daszuty
                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6