1
WIZYTA  DELEGACJI  Z  AUSTRII
Z  GMINY  ATZENBRUGG


W  dniu  21 października  2011 r.  naszą  szkołę  odwiedziła  16-osobowa  delegacja  z  Gminy  Atzenbrugg  (Austria).
Po  oficjalnym  spotkaniu  w  Urzędzie  Gminy,  Goście  zwiedzali  nasze  Przedszkole  i  Szkołę  Podstawową.
Na  czele  delegacji  stali:
 Ferdinand  Ziegler  -  Burmistrz  Gminy  Atzenbrugg
Franz  Mandl  -  Wiceburmistrz  Gminy
4
Wizyta Delegacji z Austrii Wizyta Delegacji z Austrii
Wizyta Delegacji z AustriiWizyta Delegacji z Austrii
Wizyta Delegacji z AustriiWizyta Delegacji z Austrii
Wizyta Delegacji z Austrii Wizyta Delegacji z Austrii
Wizyta Delegacji z Austrii
Wizyta Delegacji z Austrii
Wizyta Delegacji z Austrii
Wizyta Delegacji z Austrii
Wizyta Delegacji z Austrii Wizyta Delegacji z Austrii
5
W górę
Strona główna
6