1
UROCZYSTE  PRZYJĘCIE  NASZEJ  SZKOŁY
DO  WOJEWÓDZKIEJ  SIECI
"SZKÓŁ  PROMUJĄCYCH  ZDROWIE"
w  Wojewódzkim  Domu  Kultury  w  Rzeszowie

26.09.2011 r.
4
Otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu SPZ
Otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu SPZ
Otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu SPZ
Otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu SPZ
Otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu SPZ
Otrzymanie Wojewódzkiego Certyfikatu SPZ
                                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  A. Sekulska
5
W górę
Strona główna
6