1
WYJŚCIE  NA  CMENTARZ
DZIECI  Z  ODDZIAŁÓW  ZEROWYCH  0 a,  0 b  i  0 c
pod  opieką:  Pani   Marii  RychlakPani   Marii  Chudzik  i  Pani  Elżbiety  Piędel

04.11.2013
4
Wyjście na cmentarz
Wyjście na cmentarz
Wyjście na cmentarz Wyjście na cmentarz
Wyjście na cmentarz
Wyjście na cmentarz
5
W górę
Strona główna
6