1
WYCIECZKA  ROWEROWA  UCZNIÓW  KLAS  IV-VI
TRASĄ  TURYSTYCZNEGO  QUESTU  OPRACOWANEGO  NA  KONKURS 
W  RAMACH  PROGRAMU  "MISJA - PRZYRODA"
"Historycznym  szlakiem  Jeżowego  po  skarby  przyrody  i  kultury"

wraz  z  OpiekunamiPanią   Magdaleną  Bajek,  Panią   Marią  Cisek,  Panią   Teresą  Partyką,  Panią   Bogumiłą  Pikor,   Panią   Marią  Cisek,  Panią   Katarzyną  Sudoł,  Panią   Moniką  Ziober,
Panem   Jackiem  Dąbkiem,  Panem   Jackiem  Rejem  i  Panem   Janem  Wojtanowiczem
16.06.2014
4
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa Wycieczka rowerowa
Wycieczka rowerowa Wycieczka rowerowa
5
W górę
Strona główna
6