1
WYCIECZKA  DO  RUDNIKA NAD SANEM
dzieci  z  oddziałów  zerowych  0 a  i  0 b  wraz  z  Opiekunami

Panią   Marią  Rychlak  i  Panią   Marią  Chudzik
ZWIEDZANIE  CENTRUM  WIKLINIARSTWA  -  podziwianie  wyrobów  z  wikliny:  mebli,  koszy,  pojazdów,  zabawek,  zwierząt
UDZIAŁ  W  WARSZTATACH  PLASTYCZNYCH  -  lepienie  smoków  z  masy  ceramicznej  oraz  wykonywanie  kwiatów  z  krepiny
Największą  atrakcją  był  wiklinowy  smok,  który  stoi  na  rudnickim  rynku...

23.10.2013
4
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  M. Rychlak
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
Wycieczka do Rudnika
                                                                                                                                                                                      Autor  zdjęć:  M. Chudzik
5
W górę
Strona główna
6