ZAJĘCIA  DODATKOWE  W  PRZEDSZKOLU
LISTOPAD 2011

ZAJĘCIA  TEATRALNE  I  RYTMICZNO - TANECZNE
W  GRUPIE  4-LATKÓW

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  U. Błądek

GIMNASTYKA  KOREKCYJNA
W  GRUPIE  3-LATKÓW

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe
                                                                                                                                                                            Autor  zdjęć:  K. Sudoł

GIMNASTYKA  KOREKCYJNA
W  GRUPIE  4-LATKÓW

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
                                                                                                                                                                  Autor  zdjęć:  U. Błądek
1
ZAJĘCIA  DODATKOWE  W  PRZEDSZKOLU
Z  UDZIAŁEM  RODZICÓW

GRUDZIEŃ  2011
4
ZAJĘCIA  TEATRALNE  I  RYTMICZNO - TANECZNE
W  GRUPIE  3-LATKÓW

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  K. Sudoł

ZAJĘCIA  TEATRALNE  I  RYTMICZNO - TANECZNE
W  GRUPIE  4-LATKÓW

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
                                                                                                                                                                            Autor  zdjęć:  U. Błądek

RELIGIA
W  GRUPIE  4-LATKÓW

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
                                                                                                                                                             Autor  zdjęć:  U. Błądek
5
W górę
Strona główna
6