1
WYCIECZKA  ROWEROWA
ścieżką  edukacyjno - przyrodniczą  "Zdołga"  do  Kamienia
- Podlesie
uczniów  z  klas  IV-VI wraz  z  Opiekunami: 
Panią   Bogumiłą  Pikor,  Panią   Małgorzatą  Poisel,   Panią   Agnieszką  Wieczerzak  Panem   Jackiem  Dąbkiem
19.06.2012
4
Zdołga
Zdołga
Zdołga Zdołga
ZdołgaZdołga
                                                                                                                                                                        Autor  zdjęć:  K. Sudoł
ZdołgaZdołga
Zdołga
Zdołga
ZdołgaZdołga
Zdołga Zdołga
Zdołga
Zdołga
                                                                                                                                                                          Autor  zdjęć:  M. Poisel
Zdołga
Zdołga
                                                                                                                                                                           Autor  zdjęć:  B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6