1
DZIEŃ  ZDROWEGO  ŚNIADANIA
pod hasłem  "ŚNIADANIE  DAJE  MOC"
w  oddziałach  przedszkolnych  oraz  klasach  I-III


8.11.2016 r.
4
Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania
                                                                                                                                                            Autor  zdjęć:  M. Tabaka, E. Rurak

Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania

                                 Autor  zdjęć:  A. Rychlak, E. Błądek
  
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
                                                                                                                                                                                       Autor  zdjęć:  M. Rychlak
  
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
                                                                                                                                                                                    Autor  zdjęć:  M. Rychlak

Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
                                                                                                                                                                                         Autor  zdjęć:  H. Kozak

Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
                                                                                                                                                                                                  Autor  zdjęć:  H. Sitarz

Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
Dzień Zdrowego Śniadania Dzień Zdrowego Śniadania
                                                                                                                                                                                  Autor  zdjęć:  M. Chudzik
5
W górę
Strona główna
6