1
ZIELONA  SZKOŁA
W  MAGURSKIM  PARKU  NARODOWYM

uczniów  z  klas  IV - VI wraz  z  Opiekunami: 
Panią   Anną  Teklak,  Panią   Eweliną  Cichoń,  Panią  Małgorzatą  Poisel  i  Panem   Jackiem  Dąbkiem

W  dniach  12-16  maja  2014 r.  trzydziestu  sześciu  uczniów  z  naszej  szkoły wraz  z  Opiekunami
uczestniczyło w  projekcie Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”w Majdanie Królewskim
pod hasłem "Misja Przyroda - edukacja przyrodnicza w parkach narodowych".
Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Uczniowie  przebywali  w  Krempnej,  na  terenie  Magurskiego  Parku  Narodowego.
  Wcielili się w rolę odkrywców i badaczy, poznając walory przyrodnicze Magurskiego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy.
Dziękujemy  za  współpracę  i  życzliwość  pracownikom  Ośrodka  Edukacyjnego  w  Krempnej!

4
DZIEŃ  I
ZAJĘCIA  TERENOWE,  POZNAWANIE  FAUNY  I  FLORY  PARKU,  BADANIE  PRZYRODY  ZA  POMOCĄ  RÓŻNYCH  ZMYSŁÓW
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła

DZIEŃ  II
NAUKA  ORIENTACJI  W  TERENIE,  POKONANIE  TRASY  PRZYGOTOWANEJ  PRZEZ  PRACOWNIKÓW  PARKU  DZIĘKI  ODNAJDYWANIU  ZAKAMUFLOWANYCH  PODPOWIEDZI,  USYSTEMATYZOWANIE  WIEDZY 
W  OŚRODKU  EDUKACYJNYM,  OGNISKO

Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła

DZIEŃ  III
BADANIE  JAKOŚCI  WODY,  ROZPOZNAWANIE  MIKROORGANIZMÓW,  KTÓRE  MOŻNA  SPOTKAĆ 
W  TAMTEJSZYCH  RZEKACH,  ZAJĘCIA  Z  CHUSTĄ  ANIMACYJNĄ

Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła

DZIEŃ  IV
"DZIEŃ  KULTUROWY"  -  WYCIECZKA  DO  MUZEUM  PRZEMYSŁU  NAFTOWEGO  I  GAZOWNICZEGO 
IM. IGNACEGO  ŁUKASIEWICZA 
W  BÓBRCE,  IWONICZA  ZDROJU  I  CERKWI  W  KREMPNEJ,
ZWIEDZANIE  MUZEUM  ŁEMKÓW  W  ZYNDRANOWEJ,  DYSKOTEKA

Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła
Zielona szkoła Zielona szkoła

DZIEŃ  V
WRĘCZENIE  CERTYFIKATÓW  ZA  UDZIAŁ  W  "ZIELONEJ  SZKOLE"  ORAZ  DYPLOMÓW  ZA  KONKURENCJE  ZORGANIZOWANE  PRZEZ  OPIEKUNÓW:  NAJSYMPATYCZNIEJSZY  UCZESTNIK,  NAJSYMPATYCZNIEJSZA  UCZESTNICZKA,  NAJCZYSTSZY  POKÓJ,  NAJLEPSZA  GRUPA,  PRZYZNANIE  TYTUŁU  PRZYRODNIKA  NA  MEDAL,
PODZIĘKOWANIE  PRACOWNIKOM  OŚRODKA  EDUKACYJNEGO  W  KREMPNEJ

Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
Zielona szkoła
5
W górę
Strona główna
6