1
ZLOT  HARCERSKI
MANEWRY  TECHNICZNO- OBRONNE
z  udziałem  harcerzy  z  naszej  szkoły  pod  opieką  Drużynowej  Bogumiły  Pikor
Nisko - Podwolina 2012
  1.05-2.05.2012
4
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
Zlot harcerski
                                                                                                                                                                                Autor  zdjęć:  B. Pikor
5
W górę
Strona główna
6