1
ARCHIWUM  WIADOMOŚCI
4
Rok  szkolny  2008/2009

1.Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2008/2009  -  01.09.2008 r.
2.Spotkanie  ewangelizacyjne  przygotowane  przez  Oazę  "Ruchu  Światło - Życie"  -  22.09.2008 r.
3.Dyskoteka  z  okazji  Dnia  Chłopaka  -  29.09.2008 r.
4.Apel  -  przekazanie  Pucharu  Przechodniego  Dyrektora  Szkoły  dla  najlepszej  klasy
5.Uroczyste  pasowanie  dzieci  z  klas  pierwszych  na  uczniów  naszej  szkoły
6.Akademia  z  okazji  Dnia  Papieskiego  -  10.10.2008 r.
7.Akademia  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej  -  13.10.2008 r.
8.Akademia  z  okazji  Święta  Niepodległości  (90-ta  rocznica  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę)  -  06.11.2008 r.
9.Światowy  Dzień  Życzliwości  i  Pozdrowień  w  naszej  szkole  -  21.11.2008 r.
10.Andrzejki  -  27.11.2008 r.
11.Sprawdzian  próbny  szóstoklasistów  -  09.12.2008 r.
12.Akademia  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  "Europejskie  Boże  Narodzenie"  -  19.12.2008 r.
13.Szkolny  konkurs  recytatorski  klas  IV-VI
14.V  Szkolny  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek  "Niech  kolęduje  z  nami  cały  świat"  -  20.01.2009 r.
15.Dzień  Babci  i  Dziadka  w  przedszkolu  -  28.01.2009 r.
16.Zabawa  choinkowa  przedszkolaków  oraz  uczniów  z  klas  I - III  -  04.02.2009 r.
17.Zabawa  choinkowa  uczniów  klas  IV - VI  -  04.02.2009 r.
18.Ferie  zimowe  2009  -  02.02.2009 r.  -  13.02.2009 r.
19.Powitanie  wiosny  "Żegnaj  zimo,  witaj  wiosno"  -  20.03.2009 r.
20.Uroczyste  pasowanie  uczniów  klas  pierwszych  na  czytelników  biblioteki  szkolnej  -  31.03.2009 r.
21.Szkolny  konkurs  ortograficzny  klas  I-III
22.Dzień  Myśli  Braterskiej  w  23  Drużynie  Harcerskiej  w  naszej  szkole  -  22.02.2009 r.
23.Sprawdzian  szóstoklasistów  -  02.04.2009 r.
24.Gminny  Konkurs  Ortograficzny  klas  I-III  -  03.04.2009 r.
25.Przygotowania  do  kiermaszu  wielkanocnego  -  04.2009 r.
26.Akademia  z  okazji  Świąt  Wielkanocnych  -  08.04.2009 r.
27.Akademia  z  okazji  Dnia  Ziemi  -  22.04.2009 r.
28."Wielkie  Czytanie"  w  naszej  szkole  -  24.04.2009 r.  i  28.04.2009 r.
29.Akademia  z  okazji  Święta  3  Maja  -  30.04.2009 r.
30.Akademia  z  okazji  Dnia  Europejskiego  -  08.05.2009 r.
31.Akademia  o  Patronie  Szkoły  Stanisławie  Staszicu  -  22.05.2009 r.
32.Dzień  Dziecka  połączony  z  ogólnopolską  kampanią  "Zachowaj  Trzeźwy  Umysł"  -  01.06.2009 r.
33.Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  2008/2009  -  19.06.2009 r.

Rok  szkolny  2009/2010

1.Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2009/2010  -  1.09.2009 r.
2.
Sprzątanie  świata  -  18.09.2009 r.
3.
Spotkanie  ewangelizacyjne  przygotowane  przez  Oazę  "Ruchu  Światło - Życie"  -  24.09.2009 r.
4.
Dyskoteka  z  okazji  Dnia  Chłopaka  -  29.09.2009 r.
5.
Uroczyste  pasowanie  dzieci  z  klasy  pierwszej  na  uczniów  naszej  szkoły  -  9.10.2009 r.
6.
Akademia  z  okazji  Dnia  Papieskiego  -  13.10.2009 r.
7.
Akademia  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej  -  14.10.2009 r.
8.
Akademia  z  okazji  Święta  Niepodległości  -  10.11.2009 r.
9.
100-lecie  istnienia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Jeżowem  Centrum  -  14.11.2009 r.
10.
Światowy  Dzień  Życzliwości  i  Pozdrowień  w  naszej  szkole  -  20.11.2009 r.
11.
Mikołaj w naszej szkole  -  6.12.2009 r.
12. Szkolny  Konkurs  Recytatorski  dla  uczniów  z  klas  IV - VI  -  17.12.2009 r.
13. Podsumowanie  konkursu  na  najpiękniejszą  kartkę  świąteczną  -  18.12.2009 r.
14.
Sprawdzian  próbny  szóstoklasistów  -  21.12.2009 r.
15.
Akademia  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia 22.12.2009 r.
16. Szkolny  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek  -  12.01.2010 r.
17. Szkolny  Konkurs  Recytatorski  dla  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  i  uczniów  z  klas  I - III  -  14.01.2010 r.
18. Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu  -  27.01.2010 r.
19. "Złota studzienka"  w  wykonaniu  uczniów  Szkolnego  Zespołu  Teatralnego  -  28.01.2010 r.
20. Kulig  uczniów  ze  Szkolnego  Koła  Caritas  i  Koła  Misyjnego  -  30.01.2010 r.
21. Kulig zuchów - 6.02.2010 r.
22. Uroczyste poświęcenie Publicznego Przedszkola w Jeżowem  -  9.02.2010 r.
23.
Poczta  walentynkowa  -  12.02.2010 r.
24.
"Spotkanie z poezją walentynkową" - 12.02.2010 r.
25.
Zabawa choinkowa dzieci sześcioletnich oraz uczniów z klas I-III  -  16.02.2010 r.
26.
Zabawa choinkowa uczniów z klas IV-VI  -  16.02.2010 r.
27.
Ferie  zimowe  2010  dla  uczniów I  etapu  edukacyjnego  -  15.02.2010 r. - 17.02.2010 r.
28.
Ferie  zimowe  2010  dla  uczniów II  etapu  edukacyjnego  -  15.02.2010 r. - 17.02.2010 r.
29. Powitanie  wiosny  oraz  zakończenie  Tygodnia  Promocji  Zdrowia  -  22.03.2010 r.
30. Uroczyste  pasowanie  uczniów  klas  pierwszych  na  czytelników  biblioteki  szkolnej  -  29.03.2010 r.
31. II  etap  Szkolnego  Konkursu  Ortograficznego  dla  klas  IV-VI  -  31.03.2010 r.
32. Akademia  z  okazji  Świąt  Wielkanocnych 31.03.2010 r.
33.
Uczczenie  pamięci  ofiar  poległych  w  katastrofie  samolotowej  pod  Smoleńskiem  -  12.04.2010 r.
34.
Wyjazdy  uczniów  z  naszej  szkoły  na  basen
35.
Ogólnopolski  Sprawdzian  Szóstoklasistów 8.04.2010 r.
36.
Dzień  Otwarty  w  Przedszkolu  -  8.04.2010 r.
37.
Szkolny  Konkurs  Ekologiczny  dla  uczniów  z  klas  II-VI  -  12.04.2010 r.
38.
Ogólnopolski  Sprawdzian  Kompetencji  Trzecioklasisty  z  Operonem  -  14.04.2010 r.
39.
Wyjazd  uczniów  ze  Szkolnego  Koła  Caritas  do  Domu  Dziecka  w  Stalowej  Woli 15.04.2010 r.
40.
Akademia  z  okazji  Dnia  Ziemi  -  22.04.2010 r.
41. Udział  w  Gminnym  Dniu  Pamięci  o  Ofiarach  Katynia  i  Smoleńska  -  23.04.2010 r.
42.
Akademia  z  okazji  Święta  3  Maja  -  30.04.2010 r.
43.
Uroczysty  koncert  "Rocznice  2010"  -  30.04.2010 r.
44.
Spotkanie  uczniów  z  klasy  III a  ze  Strażakami  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Jeżowem  -  5.05.2010 r.
45.
Uczczenie  65 rocznicy  zakończenia  II  wojny  światowej  -  10.05.2010 r.
46.
Akademia  z  okazji  Dnia  Europejskiego  -  17.05.2010 r.
47.
Dzień  Rodziny  w  oddziałach  zerowych  -  27.05.2010 r.
48.
Akademia  o  Patronie  Szkoły  -  Stanisławie  Staszicu  -  31.05.2010 r.
49.
Spotkanie  uczniów  z  klas  I-III  z  Panem  Wiesławem  Drabikiem  -  autorem  książek  dla  dzieci  -  1.06.2010 r.
50.
"Kopciuszek"  w  wykonaniu  uczniów  z  Koła  Teatralnego  -  9.06.2010 r.
51.
Dzień  Dziecka  połączony  z  podsumowaniem  kampanii  "Zachowaj  Trzeźwy  Umysł"  oraz  "Szkoły  bez  Przemocy"  -  9.06.2010 r.
52.
"Ratujemy  i  uczymy  ratować"  w  klasie  pierwszej  -  15.06.2010 r.
53.
Nauka  udzielania  pierwszej  pomocy  dla  uczniów  z  klas  I - VI  -  16.06.2010 r.
54.
Komers  szóstoklasistów  -  16.06.2010 r.
55.
Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  2009/2010  -  25.06.2010 r.
56.
Informacja  na  temat   dofinansowania  podręczników  "Wyprawka  szkolna 2010"  oraz  wniosek  do  pobrania
57.
"Bez  rodziców  nie  jest  źle  -  sami  też  bawimy  się"  -  zabawy  adaptacyjne  dla  dzieci  w  przedszkolu  -  23-27.08.2010

Rok  szkolny  2010/2011

1.
Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2010/2011  -  1.09.2010 r.
2.
Sprzatanie  Świata  -  17.09.2010 r.
3.
Dyskoteka  z  okazji  Dnia  Chłopaka  -  29.09.2010 r.
4.
Pasowanie  na  uczniów  dzieci  z  klas  pierwszych  -  5.10.2010 r.
5.
Akademia  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej  -  14.10.2010 r.
6.
Obchody  Święta  Biblioteki  Szkolnej  -  18 - 21.10.2010 r.
7.
Próbna  ewakuacja  w  ramach  szkolenia  dla  dyrektorów  szkół  z  naszej  gminy  -  22.10.2010 r.
8.
Warta  naszych  harcerzy  przy  Pomniku  Poległych  na  cmentarzu  parafialnym  w  Jeżowem  -  1.11.2010 r.
9.
Uroczysta  akademia  z  okazji  92  rocznicy  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę  -  9.11.2010 r.
10.
Światowy  Dzień  Życzliwości  i  Pozdrowień  oraz  Święto  Pluszowego  Misia  -  22  i  23.11.2010 r.
11.
Finał  akcji  "Podziel  się  książką..."  przeprowadzonej  na  rzecz  biblioteki  szkolnej  z  inicjatywy  Rady  Rodziców  -  3.12.2010 r.
12.
Wizyta  św. Mikołaja  w  naszej  szkole  -  6.12.2010 r.
13.
Świąteczny  czas...  -  składanie  życzeń  oraz  "Jasełka"  w  wykonaniu  dzieci  przedszkolnych  i  uczniów  z  klasy  III a 
14.
Akademia  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  -  22.12.2010 r.
15.
Szkolny  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek  -  13.01. 2011 r.
16.
Dzień  Babci  i  Dziadka  -  14.01.2011 r.  i  8.02.2011 r.
17.
Zabawa  choinkowa  -  17.01.2011 r.
18.
Ferie  zimowe  dla  uczniów  z  klas  I - VI -  17.01.2011 r. - 21.01.2011 r.
19.
Szkolenie  dla  rodziców  -  9.02.2011 r.
20.
Poczta  walentynkowa  -  14.02.2011 r.
21.
Przedstawienie  "Randka  w  ciemno"  w  wykonaniu  Koła  Teatralnego  -  18.02.2011 r.
22.
Dzień  Myśli  Braterskiej  z  udziałem  naszych  harcerzy  -  22.02.2011 r. 
23.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  pt. "Poetycki  zwierzyniec"  -  23.02.2011 r.
24. Kulig  zuchów  -  24.02.2011 r.
25.
Przekazanie  Pucharu  Przechodniego  Dyrektora  Szkoły  -  3.03.2011 r.
26.
Powitanie  Wiosny  -  21.03.2011 r.
27.
Akademia  pod  hasłem  "Wspomnienie  o  Ojcu  Świętym  Janie  Pawle  II"  -  01.04.2011 r.
28.
Wycieczka  do  Warszawy  uczniów  z  klas  szóstych  i  młodszych  -  13.04.2011 r.
29.
"Szkoła  bez  przemocy"  -  11-15.04.2011 r.
30.
Akademia  z  okazji  Dnia  Ziemi  -  15.04.2011 r.
31.
Akademia  z  okazji  Świąt  Wielkanocnych  -  19.04.2011 r.
32.
Spotkanie  z  rodzicami  na  temat  "Jak  rozkochać  dziecko  w  książkach?"  -  19.04.2011
33.
Akademia  z  okazji  Święta  3  Maja  -  04.05.2011 r.
34.
Udział  naszych  harcerzy  w  Zlocie  -  7.05.2011 r.
35.
Uczniowie  na  rajdzie  rowerowym  ścieżką  edukacyjno - przyrodniczą  "Zdołga"  -  18.05.2011 r.
36.
Dzień  Rodziny  w  oddziale  przedszkolnym  5-latków  -  25.05.2011 r.
37.
Akademia  o  Patronie  Szkoły  -  Stanisławie  Staszicu  -  27.05.2011 r.
38.
Dzień  Matki  w  oddziale  przedszkolnym  3,4-latków  -  27.05.2011 r.
39.
Dzień  Dziecka  w  przedszkolu  -  1.06.2011 r.
40.
Dzień  Dziecka  połączony  z  podsumowaniem  kampanii  "Zachowaj  Trzeźwy  Umysł"  oraz  "Szkoły  bez  Przemocy"  -  6.06.2010 r.
41.
Zakończenie  roku  szkolnego  w  oddziałach  przedszkolnych  -  22.06.2011 r.
42.
Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  2010/2011  w  szkole  podstawowej  -  22.06.2011 r.

Rok  szkolny  2011/2012

1.
Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2010/2011  -  1.09.2011
2.
Odwiedziny  Pani  Zofii  Daszuty  -  wnuczki  Rudolfa  Baumbergera  -  20.09.2011
3.
Otrzymanie  Wojewódzkiego  Certyfikatu  Szkoły  Promującej  Zdrowie  -  26.09.2011
4.
Dzień  Chłopaka  w  przedszkolu  -  29.09.2011
5.
Zabawy  i  zajęcia  w  przedszkolu  -  wrzesień  2011
6.
Pasowanie  na  uczniów  dzieci  z  klas  pierwszych  -  7.10.2011
7.
Udział  naszych  harcerzy  w  Zlocie  -  8.10.2011 r.
8.
Akademia  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej  -  13.10.2011
9.
Wizyta  w  naszej  szkole  Delegacji  z  Austrii  -  21.10.2011
10.
Obchody  Święta  Biblioteki  Szkolnej 25 - 27.10.2011
11.
Wycieczki  w  przedszkolu  -  październik / listopad  2011
12.
Warta  naszych  harcerzy  przy  Pomniku  Poległych  na  cmentarzu  parafialnym  w  Jeżowem  -  1.11.2011
13.
Dzień  Zdrowego  Śniadania  w  klasach  I-III  -  8.11.2011
14.
Uroczysta  akademia  z  okazji  93  rocznicy  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę  -  10.11.2011
15.
Światowy  Dzień  Życzliwości  i  Pozdrowień 21.11.2011
16.
Andrzejki  w  przedszkolu  -  23.11.2011
17.
Światowy  Dzień  Pluszowego  Misia 25.11.2011
18.
Zajęcia  dodatkowe  w  przedszkolu
19.
Informacja  na  temat   dofinansowania  podręczników  "Wyprawka  szkolna 2010"  oraz  wniosek  do  pobrania  -  listopad  2011
20.
Wizyta  św. Mikołaja  w  przedszkolu  -  6.12.2011
21.
Spotkanie  dla  rodziców  pt.  Czego  Jaś  się  nie  nauczy,  Jan  nie  będzie  umiał  -  6.12.2011
22.
Szkolny Konkurs   Recytatorski   pt. "Poeci  dzieciom"  -  19.12.2011
23.
Składanie  świątecznych  życzeń  w  oddziale  przedszkolnym  4-latków  -  22.12.2011
24.
Akademia  z  okazji  Świąt   Bożego Narodzenia  22.12.2011 
25.
Szkolny  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek  -  19.01.2012 r.
26.
Dzień  Babci  i  Dziadka  w  grupie  przedszkolnej  4-latków  -  20.01.2012
27.
Dzień  Babci  i  Dziadka  w  grupie  przedszkolnej  3-latków  -  24.01.2012
28.
Dzień  Babci  i  Dziadka  w  oddziałach  zerowych  -  24.01.2012
29.
Zabawa  karnawałowa w  przedszkolu 
30.
Zabawa  karnawałowa  w  szkole  podstawowej
31.
Kulig  klasy  III luty  2012
32.
Uczniowie  na  spotkaniu  z  piosenką  religijną  w  Kamieniu-Prusinie  i  Górnie
33.
Przekazanie  Pucharu  Przechodniego  Dyrektora  Szkoły 05.03.2012
34.
Uczniowie  na  placu  zabaw  -  16.03.2012
35.
Powitanie  Wiosny 20.03.2012
36.
"Kopciuszek"  w  wykonaniu  uczniów  przygotowanych  przez  Gminne  Centrum  Kultury  w  Jeżowem  -  21.03.2012
37.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  dla  klas  IV-VI  pt. "Co  mi  w  duszy  gra?"  -  22.03.2012
38.
Zbiórka  nakrętek  dla  Roksany  -  30.03.2012
39.
Ogólnopolski  Sprawdzian  Szóstoklasistów 03.04.2012
40.
Spotkanie  wielkanocne  w  przedszkolu  -  04.04.2012
41.
Akademia  z  okazji  Świąt  Wielkanocnych 04.04.2012 
42.
Dzieci  w  sali  zabaw  -  20.04.2012
43.
Akademia  z  okazji  Dnia  Ziemi 25.04.2012
44.
Akademia  z  okazji  Święta  3  Maja  -  26.04.2012
45.
Spotkanie  z  rodzicami  na  temat  "Szkoła  to  nasz  wspólny  dom"  -  26.04.2012
46.
Udział  naszych  harcerzy  w  Zlocie  -  01.05 - 02.05.2012
47.
Udział  naszych  harcerzy  w  obchodach  Święta  3  Maja 03.05.2012
48.
Akademia  pod  hasłem  "Jan  Paweł  II  -  Papież,  który  zmienił  świat"  -  18.05.2012
49.
Dzień  Matki  w  oddziałach  przedszkolnych  -  maj  2012
50.
Wycieczka  kolejką  wąskotorową  Przeworsk - Dynów  -  27.05.2012
51.
Wycieczka  Kraków - Wieliczka 30.05.2012
52.
Akademia  o  Patronie  Szkoły  -  Stanisławie  Staszicu  -  31.05.2012
53.
Dzień  Dziecka  połączony  z  podsumowaniem  kampanii  "Zachowaj  Trzeźwy  Umysł"  oraz  "Szkoły  bez  Przemocy"  -  01.06.2012
54.
Dzień  Pasji  i  Talentów  połączony  z  ogólnopolską  kampanią  "Postaw  na  rodzinę"  -  05.06.2012
55.
Informacja  na  temat   dofinansowania  podręczników  "Wyprawka  szkolna 2012"  oraz  wniosek  do  pobrania
56.
Uczniowie  na  rajdzie  rowerowym  ścieżką  edukacyjno - przyrodniczą  "Zdołga"  -  19.06.2012
57.
Zajęcia  w  plenerze  w  ramach  kampanii  "Zachowaj  Trzeźwy  Umysł"  -  22.06.2012
58.
Biwak  harcerski  w  Jeżowem  -  22.06.2012 - 24.06.2012
59.
Zakończenie  roku  w  oddziałach  przedszkolnych 26.06.2012
60.
Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  2012/2012  -  29.06.2012
61.
Piknik  edukacyjny  w  przedszkolu  -  30.06.2012
62.
Zabawy  adaptacyjne  w  przedszkolu  -  29.08.2012 - 31.08.2012

Rok  szkolny  2012/2013

1.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013  -  3.09.2012
2.
Wskazówki dla rodziców czwartoklasistów
3.
Wycieczka  do  Janowa  Lubelskiego  27.09.2012
4.
Akademia  z  okazji  Roku  Janusza  Korczaka 04.10.2012
5.
Przekazanie  Pucharu  Przechodniego  Dyrektora  Szkoły 04.10.2012
6.
Pasowanie  na  uczniów  dzieci  z  klasy  pierwszej  -  12.10.2012
7.
Akademia  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej  15.10.2012
8.
Próbna  ewakuacja 18.10.2012
9.
Obchody  Święta  Biblioteki  Szkolnej 29 - 31.10.2012
10.
Uroczyste  pasowanie  uczniów  klasy  pierwszej  na  czytelników  biblioteki  szkolnej  -  31.10.2012
11.
Warta  naszych  harcerzy  przy  Pomniku  Poległych  na  cmentarzu  parafialnym  w  Jeżowem  -  1.11.2012
12.
Dzień  Zdrowego  Śniadania  w  klasach  I-III  -  8.11.2012
13.
Uroczysta  akademia  z  okazji  94  rocznicy  odzyskania  niepodległości  przez  Polskę  -  9.11.2012
14.
Udział  naszych  harcerzy  w  Zlocie  Niepodległościowym  w  Nisku  -  9.11.2012 - 11.11.2012
15.
Światowy  Dzień  Życzliwości  i  Pozdrowień  -  21.11.2012
16.
Żywa  lekcja  przyrody  z  udziałem  egzotycznych  zwierząt  -  23.11.2012
17.
Światowy  Dzień  Pluszowego  Misia 26.11.2012
18.
Andrzejki  w  klasie  I 28.11.2012
19.
Andrzejki  w  przedszkolu - 29.11.2012
20.
Zabawa  andrzejkowa  w  klasach  IV-VI  -  29.11.2012
21.
Wizyta  Św. Mikołaja 6.12.2012
22.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  pt. "Humor  w  wierszach"  dla  dzieci  przedszkolnych  i  klas  0-III  -  14.12.2012
23.
Pieczenie  pierników  w  grupie  przedszkolnej  4-latków  "Motylków"  -  17.12.2012
24.
Spotkania  wigilijne  w  przedszkolu
25.
Spotkania  wigilijne  w  szkole  podstawowej
26.
Uroczysta  akademia  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  -  20.12.2012
27.
"Biedronki " w  obiektywie
28.
Rekrutacja do przedszkola - ogłoszenie o rekrutacji, informacja dla rodziców, karta zgłoszenia, dla rodziców pięciolatków
29.
Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek  -  17.01.2013
30.
Dzień Babci i Dziadka w oddziałach zerowych 22.01.2013
31.
Dzień Babci i Dziadka w grupie przedszkolnej 4-latków "Pszczółki" 23.01.2013
32.
Dzień Babci i Dziadka w grupie przedszkolnej 4-latków "Motylki"  25.01.2013
33.
Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV-VI  -  28.01.2013
34.
Spotkanie z rodzicami na temat  "Małe są początki rzeczy wielkich" 29.01.2013
35.
Dzień Babci i Dziadka w grupie przedszkolnej 3-latków "Biedronki"  -  31.01.2013
36.
Tydzień Zdrowia  -  04.02 - 08.02.2013
37.
Zabawa karnawałowa w klasach 0-III  -  29.02.2013
38.
Zabawa karnawałowa w klasach IV-VI 29.02.2013
39.
Powitanie Wiosny  -  21.03.2013
40.
Przekazanie Pucharu Przechodniego Dyrektora Szkoły  -  21.03.2013
41.
Spotkanie wielkanocne w przedszkolu  -  26.03.2013
42.
Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych 27.03.2013
43.
"Pszczółki"  w  obiektywie
44.
Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasistów 04.04.2013
45.
Akademia z okazji Dnia Ziemi 23.04.2013
46.
Akademia z okazji Święta 3 Maja
47.
Sadzenie  drzewek  przez  dzieci  przedszkolne  -  22.04.2013
48.
Udział  w  II  etapie  Ogólnopolskiego  Konkursu  "Ratujemy  i  uczymy  ratować"  w  Rzeszowie  -  08.05.2013
49.
Wycieczka  w  Pieniny 16.05 - 17.05.2013
50.
Akademia  pod  hasłem  "Jan  Paweł  II  -  Kim  jest  ten  człowiek?"  -  23.05.2013
51.
Piknik  rodzinny  w  oddziale  zerowym  0 a  -  23.05.2013
52.
Inscenizacja  wierszy  Tuwima  w  przedszkolu  -  27.05.2013
53.
Spotkanie  z  aktorką  teatru  "Nie  teraz"  -  Agnieszką  Rodzik  -  28.05.2013
54.
Dzień  Matki  w  oddziale  przedszkolnym  0 b  -  24.05.2013
55.
Dzień  Matki  w  oddziale  przedszkolnym  "Pszczółki"  -  29.05.2013
56.
Informacja na temat "Wyprawki szkolnej 2013" oraz wniosek i oświadczenie o zakupie podręczników na fakturę zbiorczą do pobrania
57.
Dzień  Dziecka  połączony  z  ogólnopolską  kampanią  "Zachowaj  Trzeźwy  Umysł"  -  03.06.2013
58.
Szkolny  Konkurs  Wiedzy  o  Patronie  Szkoły  -  Stanisławie  Staszicu  -  6.06.2013
59.
Dzień  Matki  w  klasie  I  -  10.06.2013
60.
Wycieczka  do  Zamościa 14.06.2013
61.
Wycieczka  do  Sandomierza 18.06.2013
62.
Wycieczka  rowerowa  "Na  tropie  piękna  naszej  miejscowości"  -  24.06.2013
63.
Zakończenie  roku  w  oddziałach  przedszkolnych 26.06.2013
64.
Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  2012/2013  -  28.06.2013
65.
Piknik  rodzinny  w  przedszkolu  -  28.06.2013
66.
Zabawy  adaptacyjne  w  przedszkolu  -  29.08.2013 - 30.08.2013

Rok  szkolny  2013/2014

1.
Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2013/2014
2.
Informacje  dla  uczniów  i  rodziców  związane  z  pracą  szkoły
3.
Dzień  Przedszkolaka 20.09.2013
4.
Sprzątanie  świata  -  20.09.2013
5.
Pasowanie  na  ucznia 17.10.2013
6.
Wycieczka  do  Rudnika  nad  Sanem  dzieci  z  oddziałów  zerowych  0 a  i  0 b  -  23.10.2013
7.
Udział  uczniów  w  Powiatowym  Konkursie  Piosenki  Religijnej  w  Górnie 24.10.2013
8.
Wycieczka  dzieci  z  oddziału  przedszkolnego  "Motylki"  i  oddziału  0 b  do  Stalowej  Woli  -  25.10.2013
9.
Obchody  Święta  Biblioteki  Szkolnej 28.10 - 30.10.2013
10.
Uroczyste  pasowanie  uczniów  klasy  pierwszej  na  czytelników  biblioteki  szkolnej  -  30.10.2013
11.
Od października 2013 nasza szkoła bierze udział w projekcie "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"
12.
Wyjście  dzieci  z  oddziałów  zerowych  na  cmentarz  parafialny  -  04.11.2013
13.
Dzień  Zdrowego  Śniadania  w  oddziałach  przedszkolnych  i  klasach  I-III  -  08.11.2013
14.
Udział naszej  drużyny  harcerskiej  w  uroczystościach  na  cmentarzu  parafialnym  -  11.11.2013
15.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  pod  hasłem  "Mistrzowie  słowa" 14.11.2013
16.
Udział  dzieci  z  oddziałów  zerowych  w  VI  Festiwalu  Piosenki  Przedszkolaków  w  Nisku  -  20.11.2013
17.
Wizyta  św. Mikołaja  -  06.12.2013
18.
Odwiedziny  Ks. Biskupa  Edwarda  Frankowskiego  -  13.12.2013
19.
Jasełka  w  przedszkolu
20.
Uroczysta  akademia  z  okazji  świąt  Bożego  Narodzenia  -  19.12.2013
21.
Wycieczka  do  Muzeum  Bombek  Choinkowych 20.12.2013
22.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  dla  uczniów  z  klas  IV-VI  -  14.01.2014
23.
Szkolny  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek  -  15.01.2014
24.
Zabawa  choinkowa  uczniów  z  klas  0-III 16.01.2014
25.
Zabawa  choinkowa  uczniów  z  klas  IV-VI  -  16.01.2014
26.
Dzień  Babci  i  Dziadka  w  grupie  przedszkolnej  "Biedronki"  -  16.01.2014
27.
Dzień  Babci  i  Dziadka  w  grupie  przedszkolnej  "Pszczółki"  -  17.01.2014
28.
Zabawa  choinkowa  przedszkolaków 6.02.2014
29.
Spotkanie  rodziców  w  ramach  projektu  "Szkoła  Współpracy..."  -  27.02.2014
30.
Sprawdzian  szóstoklasistów  -  01.04.2014
31.
Wielkanocne  świętowanie  w  przedszkolu  -  15.04.2014
32.
Zagospodarowywanie  terenu  szkolnego  przez  rodziców,  pracowników  szkoły  i  uczniów  -  kwiecień  2014
33.
Zbiórka  książek  wśród  mieszkańców  Jeżowego  pod  hasłem  "Książki  zbieramy - bibliotece  pomagamy" 29.04.2014
34.
"Zielona  szkoła"  w  Magurskim  Parku  Narodowym  -  11-16.05.2014
35.
Prezentacja  multimedialna - QUEST - opracowany  na  konkurs  w  ramach  programu:  "Misja - Przyroda"
36.
Dzień  Matki  w  oddziale  przedszkolnym  "Biedronki"  i  "Motylki"  -  maj  2014
37.
Apel  o  Patronie  Szkoły  -  Stanisławie  Staszicu  -  29.05.2014
38.
Dzień  Matki  w  oddziałach  zerowych  0a,  0 b  i  0 c
39.
Informacja  na  temat  "Wyprawki  szkolnej  2014"  oraz  wniosek  do  pobrania
40.
Wycieczka  uczniów  z  klas  III-VI  do  Rzeszowa  -  03.06.2014
41. Piknik  rodzinny  w  Laskach  grupy  przedszkolnej  "Pszczółki"  -  9.06.2014
42.
Piknik rodzinny uczniów  klasy II  -  11.06.2014
43.
Wycieczka  rowerowa  trasą  questu  opracowanego  na  konkurs  w  ramach  programu  "Misja  Przyroda"  -  16.06.2014
44.
Piknik  rodzinny w przedszkolu  grup  "Biedronki"  i  "Motylki"  -  17.06.2014
45.
Komers  szóstoklasistów 18.06.2014
46.
Wycieczka  uczniów  z  klas  IV-VI  do  Muzeum  Kardynała  A. Kozłowieckiego  w  Hucie  Komorowskiej  -  24.06.2014
47.
Inscenizacja "Przygód niegrzecznej żabki" w wykonaniu grupy przedszkolnej "Pszczółki"  -  24.06.2014
48.
Zakończenie roku w przedszkolu - 26.06.2014
49.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014  -  27.06.2014
50.
Zabawy  adaptacyjne  w  przedszkolu  -  28.08 - 29.08.2014

Rok  szkolny  2014/2015

1.
Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2014/2015  -  1.09.2014
2.
Spotkanie  z  policjantem  16.09.2014
3.
Sprzątanie  świata  -  19.09.2014
4.
Dzień  Przedszkolaka  -  23.09.2014
5.
Powitanie  Jesieni 23.09.2014
6.
Dzień  Chłopaka 30.09.2014
7.
Spotkanie  w  ramach  projektu  "Zmieniam  nawyki - dbam  o  klimat" 03.10.2014
8.
Rajd  rowerowy  "Poznaj  Jeżowe"  -  04.10.2014
9.
Akademia  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej 13.10.2014
10.
Pasowanie  na  ucznia  -  17.10.2014 
11.
Wycieczka  do  Przychojca  dzieci  z  oddziałów  zerowych,  klas  I-III  oraz  IV-VI  -  24.09.2014 - 27.10.2014
12.
Obchody  Święta  Biblioteki  Szkolnej 28.10 - 31.10.2014 
13.
Uroczyste  pasowanie  na  czytelników  biblioteki  uczniów  z  klas  pierwszych  -  29.10.2014
14.
Akademia  z  okazji  Dnia  Papieskiego  -  30.10.2014
15.
Dzień  Zdrowego  Śniadania  "Śniadanie  daje  moc"  -  07.11.2014
16.
Zlot  harcerski  "Niepodległość"  -  9.11 - 11.11.2014
17.
Akademia  z  okazji  96  rocznicy  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości  -  14.11.2014
18.
Światowy  Dzień  Życzliwości  i  Pozdrowień 21.11.2014
19.
Dzień  Pluszowego  Misia  25.11.2014
20.
Zabawa  andrzejkowa  dla  klas  IV-VI  -  26.11.2014
21.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  pod  hasłem  "Jesienne  wierszowanie"  27.11.2014
22.
Wizyta  św. Mikołaja 5.12.2014
23.
Jasełka  w  przedszkolu  i  szkole  podstawowej  -  grudzień  2014
24.
Akademia  z  okazji  świąt  Bożego  Narodzenia  18.12.2014
25.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  dla  uczniów  z  klas  IV - VI  -  15.01.2015
26.
Spotkanie  autorskie  z  Panem  Wojciechem  Ulmanem  -  19.01.2015
27.
Szkolny  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek  -  27.01.2015
28.
Zabawa  choinkowa  dzieci  z  klas  0-VI  -  31.01.2015
29.
Warsztaty  z  kulturą  ludową  dla  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  i  zerowych  -  03.02.2015
30.
Wycieczka  uczniów  z  klas  I-VI  do  Muzeum  Regionalnego  w  Stalowej  Woli  -  04.02.2015
31.
Zabawa  choinkowa  przedszkolaków  -  05.02.2015
32.
Wiosenny  Tydzień  Promocji  Zdrowia  16.03.2015 - 20.03.2015
33.
Wielkanocne  świętowanie  w  przedszkolu  -  26.03.2015
34.
Akademia  z  okazji  świąt  Wielkiej  Nocy  -  31.03.2015
35.
Sprawdzian  Szóstoklasistów  -  1.04.2015
36.
Gminny  Konkurs  Ortograficzny  dla  klas  II-III  -  14.04.2015
37.
Akademia  z  okazji  Dnia  Ziemi 23.04.2015
38.
Akademia  z  okazji  Święta 3 Maja  -  30.04.2015
39.
Święto  Flagi  w  oddziałach  przedszkolnych  i  zerowych  -  02.05.2015
40.
Wycieczka  dzieci  do  Straży  Pożarnej  06.05.2015
41.
Spotkanie  z  policjantem 21.05.2015
42.
Święto  Patrona  Szkoły  -  28.05.2015
43.
"Tydzień  Szkoły  bez  Przemocy"  w  naszej  szkole  -  25.05 - 29.05.2015
44.
Wycieczka rowerowa uczniów z klas IV-VI  -  1.06.2015
45.
Dzień  Rodziny  w  klasach  0-III  -  09.06.2015
46.
Zakończenie  roku  w  przedszkolu 25.06.2015
47.
Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  2014/2015  -  26.06.2015
48.
Informacja  na  temat  WYPRAWKI  SZKOLNEJ  2015  oraz  WNIOSEK  do  pobrania
49.
Zabawy  adaptacyjne  w  przedszkolu  -  27.08 - 28.08.2015

Rok  szkolny  2015/2016

1.
Uroczyste rozpoczęcie  roku  szkolnego  2015/2016  -  1.09.2015
2.
Harcerski  Start  -  26-27.09.2015  i  23-24.10.2015
3.
Rajd  rowerowy  "Poznaj  Jeżowe"  -  3.10.2015
4.
Pasowanie  na  ucznia  -  8.10.2015
5.
Akademia  z  okazji  Święta  Edukacji  Narodowej  -  13.10.2015
6.
Tydzień  Dobrego  Chleba  i  Zdrowego  Stylu  Życia 16-23.10.2015
7.
Akademia  z  okazji  Dnia  Papieskiego  -  27.10.2015
8.
Święto  Biblioteki  Szkolnej 27-30.10.2015
9.
Udział  naszych  uczniów  w  Konkursie  Piosenki  Religijnej  w  Górnie  -  28.10.2015
10.
Pasowanie  pierwszoklasistów  na  czytelników  biblioteki  szkolnej  -  29.10.2015
11.
Warta  harcerzy  przy  Pomniku   Poległych w  Jeżowem - 1.11.2015
12.
Dzień  Zdrowego  Śniadania  -  "Śniadanie  daje  moc"  -  6.11.2015
13.
Akademia  z  okazji  Święta  Niepodległości 10.11.2015
14.
Udział  dzieci  z  oddziału  zerowego  0 b  w  IV  Gminnym  Konkursie  Wokalnym  "Mam  Talent"  w  GCK  w  Jeżowem -  21.11.2015
15.
Dzień  Życzliwości  i  Pozdrowień   oraz Dzień  Pluszowego  Misia - 23.11.2015
16.
Udział  dzieci  z  oddziału  zerowego  0 b  w  Festiwalu  Przedszkolaków  Szkoły  Promującej  Zdrowie  w  Nisku  -  24.11.2015
17.
Zabawa  andrzejkowa  uczniów  klas  IV-VI  -  24.11.2015
18.
Wizyta  św. Mikołaja  -  7.12.2015
19.
"Jasełka"  -  spotkania  świąteczne  w  przedszkolu  -  16.12.2015  i  22.12.2015
20.
Spotkanie  świąteczne  -  Kiermasz  Świąteczny  -  18.12.2015
21.
Harcerskie  spotkanie  opłatkowe  -  7.01.2016
22.
"Biedronki"  w  obiektywie
23.
"Pszczółki"  w  obiektywie
24.
Szkolny  Przegląd  Kolęd  i  Pastorałek  -  19.01.2016
25.
Dzień Babci  i  Dziadka  w  oddziałach  przedszkolnych  i  zerowych  -  21.01  22.01.2016
26.
Zabawa  choinkowa  dzieci  z  klas  0-III  i  uczniów  z  klas  IV-VI  -  30.01.2016
27.
Udział  naszych  dzieci  w  Gminnym  Przeglądzie  "Śpiewajmy  kolędy  i  pastorałki"  31.01.2016
28.
Zabawa  choinkowa  dzieci  przedszkolnych 3.02.2016
29.
Spotkanie  walentynkowe  -  12.02.2016
30.
Udział  naszych  uczniów  w  Przeglądzie  Teatrów  Szkolnych  w  Cholewianej  Górze  -  12.02.2016
31.
Rekrutacja  do  Publicznego  Przedszkola  w  Jeżowem  na  rok  szkolny  2016/2017
Dokumenty  do  pobrania:
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
KARTA  ZGŁOSZENIA   Z   ZAŁĄCZNIKAMI
PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  PRZEDSZKOLU
INFORMACJA  DLA  RODZICÓW  PIĘCIOLATKÓW
32.
Zlot  harcerski  w  naszej  szkole  harcerzy  z  Hufca  Nisko  -  luty  2016
33.
Udział  naszych  harcerzy  w  upamiętnieniu  Dnia  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych  w  Jeżowem  -  28.02.2016
34.
Pokoleniowy  Dzień  Myśli  Braterskiej 5.03.2016
35.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  dla  uczniów  z  klas  IV-VI  -  21.03.2016
36.
Akademia  z  okazji  świąt  Wielkiej  Nocy  -  22.03.2016
37.
Udział  dzieci  przedszkolnych  w  projekcie  "Edukacja,  promocja  i  profilaktyka  zdrowia  jamy  ustnej"  -  23.03.2016
38.
Sprawdzian  Szóstoklasistów 6.04.2016
39.
Podsumowanie  programu  edukacji  antytytoniowej  "Nie  pal  przy  mnie,  proszę"  -  6.04.2016
40.
Spotkanie  autorskie  z  panią  Elżbietą  Bednarczyk  -  7.04.2016
41.
Uroczysta  akademia  z  okazji  Jubileuszu  1050-lecia  Chrztu  Polski 14.04.2016
42.
Akademia  z  okazji  Dnia  Ziemi  22.04.2016
43.
Udział  w  programie  "Akwarium  z  klasą"  -  26.04.2016
44.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  pod  hasłem  "Wiosna  w  poezji"  -  27.04.2016
45.
Spotkanie  z  rodzicami  w  ramach  programu  "Książki  naszych  marzeń"  -  27.04.2016
46.
Święto  Flagi  w  oddziałach  przedszkolnych  i  zerowych  -  29.04.2016
47.
Akademia  z  okazji  Święta  3  Maja 5.05.2016
48.
Spotkanie  z  piosenką  religijną  w  Kamieniu  -  Prusinie  -  13.05.2016
49.
Wycieczka  do  Janowa  Lubelskiego  dzieci  z  oddziału  przedszkolnego  "Pszczółki"   -  18.05.2016
50.
Żywa  lekcja  przyrody  z  gadami  -  26.05.2016
51.
Akademia  z  okazji  Święta  Patrona  Szkoły  -  Stanisława  Staszica  -  01.06.2016
52.
Piknik  Rodzinny 02.06.2016
53.
Podsumowanie  Tygodnia  Szkoły  bez  Przemocy  i  Agresji  -  7.06.2016
54.
Spotkanie  z  policjantem 10.06.2016
55.
Wycieczka  do  Energylandii  uczniów  z  klas  V-VI  -  14.06.2016
56.
Wycieczka kolejką wąskotorową trasą Przeworsk - Dynów - 15.06.2016
57.
Nagroda  Wójta  Gminy  Jeżowe  dla  ucznia  z  naszej  szkoły  -  22.06.2016
58.
Uroczyste  zakończenie  roku  w  przedszkolu  23.06.2016
59.
Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  -  24.06.2016

Rok  szkolny  2016/2017

1.
Zabawy  adaptacyjne  w  przedszkolu  -  29.08.2016 - 31.08.2016
2.
Uroczyste  rozpoczęcie  roku  szkolnego  2016/2017  -  1.09.2016
3.
Spotkanie  autorskie  z  panem  Andrzejem  Markiem  Grabowskim  -  7.09.2016
4.
Sprzątanie  świata 17.09.2016
5.
Dzień Przedszkolaka  -  20.09.2016
6.
Dzień Chłopaka  w  naszym  przedszkolu  -  30.09.2016
7.
Spotkanie  z  ks. Danielem  Korycińskim  -  Dyrektorem  Dzieł  Misyjnych  -  7.10.2016
8.
Przygotowania  do  uroczystości  poświęcenia  i  nadania  Sztandaru  Zespołowi  Szkół  w  Jeżowem  Centrum
9.
Uroczystość  poświęcenia  i  nadania  Sztandaru  Zespołowi  Szkół  w  Jeżowem  Centrum  -  20.10.2016
10.
Pasowanie  na  ucznia 25.10.2016
11.
Wycieczka do Muzeum w Łańcucie uczniów z klas trzecich  -  28.10.2016
12.
Dzień Zdrowego Śniadania "Śniadanie daje moc"  -  8.11.2016
13.
Wycieczka przedszkolaków na cmentarz parafialny i do Muzeum Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem - 8.11.2016
14.
Akademia  z  okazji  Święta  Niepodległości  10.11.2016
15.
Dzień Życzliwości i Pozdrowień  -  23.11.2016
16.
Zabawa andrzejkowa uczniów z klas IV - VI  -  23.11.2016
17.
Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego - 7.12.2016
18.
Akademia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek  -  21.12.2016
19.
Zabawa  choinkowa  dzieci  przedszkolnych:  "Biedronek"  i  "Pszczółek"  11.01.2017
20.
Spotkanie  z  rodzicami  w  ramach  projektu  "Cyfrowobezpieczni.pl"  -  11.01.2017
21.
Zabawa choinkowa połączona ze zbiórką pieniędzy na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie  -  12.01.2017
22.
Rekrutacja do Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2017/2018
Podstawowe informacje o przedszkolu
Rekrutacja do przedszkola - ogłoszenie
Ogłoszenie - zapis do przedszkola
Informacja dla rodziców dzieci 5 i 6-letnich
KARTA ZGŁOSZENIA
ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA
23.
Dzień  Babci  i  Dziadka  w  oddziałach  przedszkolnych  -  3.02.2017
24.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski   dla  uczniów  z klas  IV-VI  -  2.03.2017
25.
Akademia  z  okazji  Dnia  Kobiet  -  8.03.2017
26.
Powitanie  wiosny  -  21.03.2017
27.
Szkolny  Konkurs  Recytatorski  dla  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  i  klas  I-III  -  28.03.2017
28.
Uroczyste  pasowanie  na  czytelników  biblioteki  szkolnej  uczniów  z  klasy  pierwszej  -  30.03.2017
29.
Akademia  z  okazji  świąt  Wielkiej  Nocy 12.04.2017
30.
Półfinał  Ogólnopolskiego  Konkursu  Czytelniczego  w  Tarnobrzegu  -  21.04.2017
31.
Akademia  z  okazji  Dnia  Ziemi 27.04.2017
32.
Akademia  z  okazji  Święta  3  Maja  -  28.04.2017
33.
Sukces  ucznia  naszej  szkoły  Michała  Kołodzieja  w  Ogólnopolskim  Turnieju  Wiedzy  Pożarniczej  -  28.04.2017
34.
Turniej Wiedzy o Patronie Szkoły - Stanisławie Staszicu  -  31.05.2017
35.
II Piknik Rodzinny  -  1.06.2017
36.
Tydzień  Szkoły  bez  Przemocy  i  Agresji  -  5 - 12 czerwiec 2017
37.
Przedstawienie "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" w wykonaniu dzieci z oddziału "zerowego"  -  21.06.2017 r.
38.
Zakończenie roku w oddziale przedszkolnym "Motylki" 22.06.2017 r.
39.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017  -  23.06.2017 r.
5
W górę
Strona główna
6