1
HYMN  SZKOLNY
4
    Początki  naszego  hymnu  szkolnego  sięgają  swymi  korzeniami  do  1990  roku. 
Powstał  on  w  związku  z  uroczystością  wręczenia  sztandaru  szkole. 
Słowa  hymnu  zostały  ułożone  przez  p. Ryszarda  Mścisza,  a  muzykę  skomponował  p. Antoni  Piróg. 
Ostateczny  blask  i  światło  nadał  mu  p. Jan  Żarkowski.
Dzisiaj  śpiewany  hymn  przez  uczniów  w  czasie  akademii  szkolnych  jest  powodem  do  dumy.

Złączmy  się  wszyscy  we  wspólnym  dziele
Idźmy  ku  innym  z  otwartym  sercem
By  każdy  z  nas  mógł  wyznawać  śmiele
Że  się  nie  lęka  słusznych  poświęceń.

                                                    Refr:  Z  naszej  energii  wzrośnie  dobrobyt
    Mądrość  i  praca  są  hasłem  naszym
    Chcemy  przysłużyć  się  tak  krajowi
    Jak  szkoły  patron  -  Stanisław  Staszic.

Wolność  i  prawda  znakiem  tych  czasów
Gdzie  biały  kolor  nic  już  nie  plami
Lecz  nie  wystarczy  nowych  słów  zasób
Trzeba  iść  w  jutro  z  głową,  z  rękami.

Na  szlakach  wiedzy  będziemy  wytrwali
By  prawda  mogła  już  wyjść  z  ukrycia
Byśmy  egzamin  w  przyszłości  zdawali
W  tej  ważnej  ze  szkół  -  szkole  życia.

5
W górę
Strona główna
6