1
PRACOWNICY  ADMINISTRACJI  I  OBSŁUGI  
ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  JEŻOWEM  CENTRUM
W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

Zofia Bienieksprzątaczka
Agnieszka  Błądek
wz. pomoc woźna oddziałowa
Alina Cebulasprzątaczka
Jolanta  Cisek
pomoc kuchenna
Krystyna Domaradzkawoźna
Joanna Drelichpomoc kuchenna
Renata  Kolano
woźna  oddziałowa
Lidia Olejarczyksprzątaczka
Katarzyna  Puzio
woźna oddziałowa
Ewelina Rurakwoźna oddziałowa
Krystyna Ruraksprzątaczka
Emilia Słodzińskaintendent
Henryka Wojtanowiczkucharz
Jan Wojtanowiczkonserwator
Monika Ziobersekretarz szkoły

Strona główna
2